SCARA 3D Printer

PhotoSet Directory


7575_MANUAL_PIC.jpg
7575_MANUAL_PIC.jpg
192.49 KB
ALLOW.png
ALLOW.png
41.64 KB
Change_with_Kd.png
Change_with_Kd.png
7.39 KB
Change_with_Kd_sm.png
Change_with_Kd_sm.png
16.54 KB
detailed_overview.png
detailed_overview.png
21.58 KB
detailed_overview_med.jpg
detailed_overview_med.jpg
87.01 KB
dev2.png
dev2.png
432.44 KB
extruder_initial.png
extruder_initial.png
14.39 KB
extruder_steadystate_4_1_2012.PNG
extruder_steadystate_4_1_2012.PNG
16.39 KB
extruder_temp_2.png
extruder_temp_2.png
15.44 KB
fig2.jpg
fig2.jpg
29.09 KB
fwd_kins.jpg
fwd_kins.jpg
28.87 KB
inv_kins.jpg
inv_kins.jpg
60.74 KB
kins.jpg
kins.jpg
30.74 KB
minertia_motor.jpg
minertia_motor.jpg
4.42 MB
oh man.png
oh man.png
166.57 KB
P107008mod.jpg
P107008mod.jpg
1.86 MB
P1000300.JPG
P1000300.JPG
5.56 MB
P1000301.JPG
P1000301.JPG
4.50 MB
P1000302.JPG
P1000302.JPG
4.55 MB
P1000303.JPG
P1000303.JPG
4.33 MB
P1000304.JPG
P1000304.JPG
5.33 MB
P1000305.JPG
P1000305.JPG
4.49 MB
P1000307.JPG
P1000307.JPG
5.62 MB
P1000308.JPG
P1000308.JPG
5.59 MB
P1000309.JPG
P1000309.JPG
4.75 MB
P1000310.JPG
P1000310.JPG
5.69 MB
P1000311.JPG
P1000311.JPG
4.00 MB
P1000312.JPG
P1000312.JPG
4.18 MB
P1000313.JPG
P1000313.JPG
4.19 MB
P1000314.JPG
P1000314.JPG
4.85 MB
P1000315.JPG
P1000315.JPG
4.99 MB
P1000316.JPG
P1000316.JPG
4.92 MB
P1000317.JPG
P1000317.JPG
6.17 MB
P1000318.JPG
P1000318.JPG
6.21 MB
P1000318a.jpg
P1000318a.jpg
122.03 KB
P1000319.JPG
P1000319.JPG
4.68 MB
P1000320.JPG
P1000320.JPG
4.65 MB
P1000332.JPG
P1000332.JPG
4.50 MB
P1000334.JPG
P1000334.JPG
4.34 MB
P1000335.JPG
P1000335.JPG
4.25 MB
P1000336.JPG
P1000336.JPG
569.54 KB
P1000338.JPG
P1000338.JPG
4.60 MB
P1000339.JPG
P1000339.JPG
4.27 MB
P1000344.JPG
P1000344.JPG
4.43 MB
P1000345.JPG
P1000345.JPG
4.24 MB
P1000346.JPG
P1000346.JPG
4.32 MB
P1000347.JPG
P1000347.JPG
4.36 MB
P1000348.JPG
P1000348.JPG
4.23 MB
P1000349.JPG
P1000349.JPG
4.50 MB
P1000355.JPG
P1000355.JPG
4.35 MB
P1000359.JPG
P1000359.JPG
4.24 MB
P1000361.JPG
P1000361.JPG
4.29 MB
P1000362.JPG
P1000362.JPG
4.19 MB
P1000365.JPG
P1000365.JPG
694.30 KB
P1000367.JPG
P1000367.JPG
669.72 KB
P1000368.JPG
P1000368.JPG
653.54 KB
P1000369.JPG
P1000369.JPG
722.92 KB
P1000370.JPG
P1000370.JPG
803.70 KB
P1000371.JPG
P1000371.JPG
4.27 MB
P1000372.JPG
P1000372.JPG
587.63 KB
P1000373.JPG
P1000373.JPG
687.37 KB
P1000375.JPG
P1000375.JPG
634.82 KB
P1000377.JPG
P1000377.JPG
738.18 KB
P1000380.JPG
P1000380.JPG
3.83 MB
P1000384.JPG
P1000384.JPG
4.38 MB
P1000385.JPG
P1000385.JPG
4.70 MB
P1000386.JPG
P1000386.JPG
4.83 MB
P1000386_2.jpg
P1000386_2.jpg
4.16 MB
P1000386_260.jpg
P1000386_260.jpg
88.19 KB
P1000386_sm.jpg
P1000386_sm.jpg
174.67 KB
P1000386_sm2.jpg
P1000386_sm2.jpg
136.88 KB
P1000387.JPG
P1000387.JPG
5.09 MB
P1000388.JPG
P1000388.JPG
4.75 MB
P1000390.JPG
P1000390.JPG
4.73 MB
P1000391.JPG
P1000391.JPG
4.44 MB
P1000393.JPG
P1000393.JPG
5.16 MB
P1000395.JPG
P1000395.JPG
5.42 MB
P1000396.JPG
P1000396.JPG
770.11 KB
P1000397.JPG
P1000397.JPG
773.71 KB
P1000397a.jpg
P1000397a.jpg
1.87 MB
P1000397a_sm.jpg
P1000397a_sm.jpg
125.15 KB
P1000398.JPG
P1000398.JPG
5.20 MB
P1000400.JPG
P1000400.JPG
4.31 MB
P1000402.JPG
P1000402.JPG
4.88 MB
P1000403.JPG
P1000403.JPG
5.30 MB
P1000403_sm.jpg
P1000403_sm.jpg
144.11 KB
P1000404.JPG
P1000404.JPG
5.32 MB
P1000405.JPG
P1000405.JPG
5.18 MB
P1000406.JPG
P1000406.JPG
4.65 MB
P1000407.JPG
P1000407.JPG
4.99 MB
P1000408.JPG
P1000408.JPG
5.25 MB
P1000409.JPG
P1000409.JPG
4.05 MB
P1000410.JPG
P1000410.JPG
5.86 MB
P1000411.JPG
P1000411.JPG
5.68 MB
P1000413.JPG
P1000413.JPG
4.66 MB
P1000414.JPG
P1000414.JPG
4.68 MB
P1000415.JPG
P1000415.JPG
4.63 MB
P1000416.JPG
P1000416.JPG
4.59 MB
P1000417.JPG
P1000417.JPG
4.48 MB
P1000418.JPG
P1000418.JPG
4.74 MB
P1000419.JPG
P1000419.JPG
4.66 MB
P1000420.JPG
P1000420.JPG
3.72 MB
P1000429.JPG
P1000429.JPG
4.20 MB
P1000477.JPG
P1000477.JPG
4.97 MB
P1000478.JPG
P1000478.JPG
739.13 KB
P1000479.JPG
P1000479.JPG
5.05 MB
P1000480.JPG
P1000480.JPG
4.74 MB
P1000481.JPG
P1000481.JPG
4.76 MB
P1000482.JPG
P1000482.JPG
4.94 MB
P1000483.JPG
P1000483.JPG
4.69 MB
P1000484.JPG
P1000484.JPG
4.79 MB
P1000488.JPG
P1000488.JPG
4.67 MB
P1000490.JPG
P1000490.JPG
4.80 MB
P1000491.JPG
P1000491.JPG
679.63 KB
P1000492.JPG
P1000492.JPG
791.60 KB
P1000496.JPG
P1000496.JPG
5.62 MB
P1000498.JPG
P1000498.JPG
4.66 MB
P1000501.JPG
P1000501.JPG
5.24 MB
P1000502.JPG
P1000502.JPG
5.36 MB
P1000503.JPG
P1000503.JPG
809.71 KB
P1000504.JPG
P1000504.JPG
5.89 MB
P1000505.JPG
P1000505.JPG
5.79 MB
P1000506.JPG
P1000506.JPG
985.42 KB
P1000507.JPG
P1000507.JPG
4.73 MB
P1000508.JPG
P1000508.JPG
4.96 MB
P1000509.JPG
P1000509.JPG
4.82 MB
P1000510.JPG
P1000510.JPG
678.37 KB
P1000511.JPG
P1000511.JPG
749.25 KB
P1000512.JPG
P1000512.JPG
806.87 KB
P1000515.JPG
P1000515.JPG
5.29 MB
P1000518.JPG
P1000518.JPG
4.88 MB
P1000520.jpg
P1000520.jpg
4.24 MB
P1000523.JPG
P1000523.JPG
5.17 MB
P1000525.JPG
P1000525.JPG
5.05 MB
P1000526.JPG
P1000526.JPG
5.38 MB
P1000529.JPG
P1000529.JPG
4.67 MB
P1000531.JPG
P1000531.JPG
4.70 MB
P1000564.JPG
P1000564.JPG
5.08 MB
P1000565.JPG
P1000565.JPG
4.87 MB
P1000566.JPG
P1000566.JPG
5.24 MB
P1000577.JPG
P1000577.JPG
722.90 KB
P1000578.JPG
P1000578.JPG
5.03 MB
P1000580.JPG
P1000580.JPG
5.93 MB
P1000580a.JPG
P1000580a.JPG
5.18 MB
P1000581.JPG
P1000581.JPG
5.65 MB
P1000582.JPG
P1000582.JPG
5.40 MB
P1000601.JPG
P1000601.JPG
5.41 MB
P1000602.JPG
P1000602.JPG
5.44 MB
P1000603.JPG
P1000603.JPG
4.97 MB
P1000604.JPG
P1000604.JPG
5.17 MB
P1000605.JPG
P1000605.JPG
5.14 MB
P1060900.JPG
P1060900.JPG
1.62 MB
P1060901.JPG
P1060901.JPG
1.58 MB
P1060902.JPG
P1060902.JPG
1.59 MB
P1060903.JPG
P1060903.JPG
2.03 MB
P1060904.JPG
P1060904.JPG
1.92 MB
P1060905.JPG
P1060905.JPG
1.94 MB
P1060906.JPG
P1060906.JPG
1.53 MB
P1060907.JPG
P1060907.JPG
1.61 MB
P1060908.JPG
P1060908.JPG
1.91 MB
P1060909.JPG
P1060909.JPG
1.82 MB
P1060910.JPG
P1060910.JPG
1.64 MB
P1060911.JPG
P1060911.JPG
2.09 MB
P1060975.JPG
P1060975.JPG
1.35 MB
P1060983.JPG
P1060983.JPG
1.43 MB
P1060984.JPG
P1060984.JPG
1.39 MB
P1060985.JPG
P1060985.JPG
1.45 MB
P1060986.JPG
P1060986.JPG
2.09 MB
P1060987.JPG
P1060987.JPG
2.09 MB
P1060988.JPG
P1060988.JPG
1.74 MB
P1060989.JPG
P1060989.JPG
1.35 MB
P1060990.JPG
P1060990.JPG
1.68 MB
P1060991.JPG
P1060991.JPG
1.55 MB
P1070027.JPG
P1070027.JPG
1.88 MB
P1070028.JPG
P1070028.JPG
1.95 MB
P1070059.JPG
P1070059.JPG
1.62 MB
P1070066.JPG
P1070066.JPG
2.32 MB
P1070067.JPG
P1070067.JPG
2.38 MB
P1070069.JPG
P1070069.JPG
2.38 MB
P1070070.JPG
P1070070.JPG
2.39 MB
P1070071.JPG
P1070071.JPG
2.45 MB
P1070072.JPG
P1070072.JPG
2.24 MB
P1070073.JPG
P1070073.JPG
2.30 MB
P1070074.JPG
P1070074.JPG
2.43 MB
P1070075.JPG
P1070075.JPG
2.33 MB
P1070076.JPG
P1070076.JPG
2.32 MB
P1070080.JPG
P1070080.JPG
1.12 MB
P1070082.JPG
P1070082.JPG
1.31 MB
P1070083.JPG
P1070083.JPG
2.31 MB
P1070084.JPG
P1070084.JPG
2.28 MB
P1070086.JPG
P1070086.JPG
1.44 MB
P1070087.JPG
P1070087.JPG
1.42 MB
P1070093.JPG
P1070093.JPG
2.16 MB
P1070094.JPG
P1070094.JPG
1.64 MB
P1070095.JPG
P1070095.JPG
1.62 MB
P1070096.JPG
P1070096.JPG
2.19 MB
P1070097.JPG
P1070097.JPG
1.58 MB
P1070098.JPG
P1070098.JPG
1.66 MB
P1070099.JPG
P1070099.JPG
1.23 MB
P1070100.JPG
P1070100.JPG
2.15 MB
P1070103.JPG
P1070103.JPG
2.09 MB
P1070104.JPG
P1070104.JPG
2.06 MB
P1070105.JPG
P1070105.JPG
1.34 MB
P1070106.JPG
P1070106.JPG
1.35 MB
P1070107.JPG
P1070107.JPG
1.79 MB
P1070117.JPG
P1070117.JPG
1.29 MB
P1070119.JPG
P1070119.JPG
1.68 MB
P1070121.JPG
P1070121.JPG
1.73 MB
P1070122.JPG
P1070122.JPG
2.02 MB
P1070150.JPG
P1070150.JPG
1.57 MB
P1070151.JPG
P1070151.JPG
1.98 MB
P1070152.JPG
P1070152.JPG
2.24 MB
P1070153.JPG
P1070153.JPG
2.06 MB
P1070156.JPG
P1070156.JPG
2.19 MB
P1070157.JPG
P1070157.JPG
2.14 MB
P1070158.JPG
P1070158.JPG
2.21 MB
P1070159.JPG
P1070159.JPG
2.12 MB
P1070160.JPG
P1070160.JPG
2.22 MB
P1070161.JPG
P1070161.JPG
2.21 MB
P1070162.JPG
P1070162.JPG
1.79 MB
P1070163.JPG
P1070163.JPG
1.70 MB
P1070234.JPG
P1070234.JPG
2.89 MB
P1070236.JPG
P1070236.JPG
2.30 MB
P1070237.JPG
P1070237.JPG
2.61 MB
P1070238.JPG
P1070238.JPG
2.61 MB
P1070239.JPG
P1070239.JPG
2.06 MB
P1070240.jpg
P1070240.jpg
2.08 MB
P1070242.jpg
P1070242.jpg
2.00 MB
P1120485.JPG
P1120485.JPG
3.41 MB
P1120486.JPG
P1120486.JPG
3.07 MB
P1120487.JPG
P1120487.JPG
2.99 MB
P1120488.JPG
P1120488.JPG
2.82 MB
P1120489.JPG
P1120489.JPG
2.84 MB
P1120490.JPG
P1120490.JPG
2.85 MB
P1120491.JPG
P1120491.JPG
2.90 MB
P1120495.JPG
P1120495.JPG
1.94 MB
P1120496.JPG
P1120496.JPG
2.99 MB
P1120499.JPG
P1120499.JPG
2.77 MB
P1120500.JPG
P1120500.JPG
2.00 MB
P1120501.JPG
P1120501.JPG
3.09 MB
P1120502.JPG
P1120502.JPG
1.89 MB
P1120503.JPG
P1120503.JPG
1.81 MB
P1120504.JPG
P1120504.JPG
3.01 MB
P1120505.JPG
P1120505.JPG
2.02 MB
P1120506.JPG
P1120506.JPG
1.83 MB
P1120507.JPG
P1120507.JPG
2.40 MB
P1120513.JPG
P1120513.JPG
1.91 MB
P1120514.JPG
P1120514.JPG
2.38 MB
P1120515.JPG
P1120515.JPG
1.97 MB
P1120515sm.JPG
P1120515sm.JPG
58.72 KB
P1120516.JPG
P1120516.JPG
2.41 MB
P1130374.JPG
P1130374.JPG
1.67 MB
P1130375.JPG
P1130375.JPG
1.67 MB
P1130376.JPG
P1130376.JPG
1.69 MB
P1130377.JPG
P1130377.JPG
1.69 MB
P1130378.JPG
P1130378.JPG
1.72 MB
P1130379.JPG
P1130379.JPG
1.70 MB
P1130380.JPG
P1130380.JPG
1.60 MB
P1130381.JPG
P1130381.JPG
1.70 MB
P1130382.JPG
P1130382.JPG
1.71 MB
P1130395.JPG
P1130395.JPG
1.78 MB
P1130396.JPG
P1130396.JPG
1.33 MB
P1130397.JPG
P1130397.JPG
1.42 MB
P1130398.JPG
P1130398.JPG
1.23 MB
P1130399.JPG
P1130399.JPG
1.45 MB
P1130402.JPG
P1130402.JPG
1.92 MB
P1130403.JPG
P1130403.JPG
1.95 MB
P1130404.JPG
P1130404.JPG
1.69 MB
P1130405.JPG
P1130405.JPG
2.07 MB
P1130406.JPG
P1130406.JPG
1.60 MB
P1130407.JPG
P1130407.JPG
1.70 MB
P1130408.JPG
P1130408.JPG
1.75 MB
P1130409.JPG
P1130409.JPG
432.15 KB
P1130410.JPG
P1130410.JPG
1.60 MB
P1130411.JPG
P1130411.JPG
1.85 MB
P1130412.JPG
P1130412.JPG
1.80 MB
P1130413.JPG
P1130413.JPG
1.53 MB
P1130414.JPG
P1130414.JPG
1.85 MB
P1130415.JPG
P1130415.JPG
470.41 KB
P1130416.JPG
P1130416.JPG
1.91 MB
P1130417.JPG
P1130417.JPG
1.89 MB
P1130418.JPG
P1130418.JPG
505.20 KB
P1130419.JPG
P1130419.JPG
490.51 KB
P1130420.JPG
P1130420.JPG
1.89 MB
P1130421.JPG
P1130421.JPG
510.38 KB
P1130422.JPG
P1130422.JPG
1.75 MB
P1130423.JPG
P1130423.JPG
413.58 KB
P1130613.JPG
P1130613.JPG
1.50 MB
P1130614.JPG
P1130614.JPG
1.52 MB
P1130615.JPG
P1130615.JPG
1.80 MB
P1130617.JPG
P1130617.JPG
1.60 MB
P1130618.JPG
P1130618.JPG
1.71 MB
P1130619.JPG
P1130619.JPG
1.71 MB
P1130647.JPG
P1130647.JPG
1.53 MB
P1130648.JPG
P1130648.JPG
1.58 MB
P1130649.JPG
P1130649.JPG
1.56 MB
P1130650.JPG
P1130650.JPG
1.58 MB
P1130651.JPG
P1130651.JPG
1.52 MB
P1130670.JPG
P1130670.JPG
1.32 MB
P1130671.JPG
P1130671.JPG
1.31 MB
P1130672.JPG
P1130672.JPG
2.44 MB
P1130673.JPG
P1130673.JPG
1.43 MB
P1130674.JPG
P1130674.JPG
1.31 MB
P1130675.JPG
P1130675.JPG
1.34 MB
P1130687.JPG
P1130687.JPG
1.33 MB
P1130688.JPG
P1130688.JPG
1.31 MB
P1130689.JPG
P1130689.JPG
1.38 MB
P1130690.JPG
P1130690.JPG
1.38 MB
P1130691.JPG
P1130691.JPG
1.83 MB
P1130692.JPG
P1130692.JPG
1.41 MB
P1130985.JPG
P1130985.JPG
2.01 MB
P1140003.JPG
P1140003.JPG
1.53 MB
P1140004.JPG
P1140004.JPG
1.37 MB
P1140009.JPG
P1140009.JPG
1.85 MB
P1140015.JPG
P1140015.JPG
3.28 MB
P1140024.JPG
P1140024.JPG
2.19 MB
P1140025.JPG
P1140025.JPG
2.20 MB
P1140026.JPG
P1140026.JPG
2.15 MB
P1150492.JPG
P1150492.JPG
970.63 KB
P1150493.JPG
P1150493.JPG
933.16 KB
P1150494.JPG
P1150494.JPG
931.71 KB
P1150496.JPG
P1150496.JPG
870.67 KB
P1190575.JPG
P1190575.JPG
1.18 MB
P1190579.JPG
P1190579.JPG
1.80 MB
P1190580.JPG
P1190580.JPG
1.14 MB
P1190608.JPG
P1190608.JPG
1.73 MB
P1190609.JPG
P1190609.JPG
1.91 MB
P1190770.JPG
P1190770.JPG
735.65 KB
P1190771.JPG
P1190771.JPG
685.02 KB
P1190772.JPG
P1190772.JPG
738.22 KB
P1190773.JPG
P1190773.JPG
695.50 KB
P1190774.JPG
P1190774.JPG
959.82 KB
P1190775.JPG
P1190775.JPG
721.16 KB
P11309671.JPG
P11309671.JPG
95.00 KB
PID.png
PID.png
26.88 KB
pwm1a_pwm1b in phase modulating hbridge +5vrail.bmp
pwm1a_pwm1b in phase modulating hbridge +5vrail.bmp
468.80 KB
pwm1a_pwm1b in phase modulating hbridge +5vrail2.bmp
pwm1a_pwm1b in phase modulating hbridge +5vrail2.bmp
468.80 KB
pwm1a_pwm1b in phase, 100of255.bmp
pwm1a_pwm1b in phase, 100of255.bmp
468.80 KB
pwm1a_pwm1b in phase, 100of1024.bmp
pwm1a_pwm1b in phase, 100of1024.bmp
468.80 KB
pwm1a_pwm1b in phase.bmp
pwm1a_pwm1b in phase.bmp
468.80 KB
pwm1a_pwm1b in phasel2.bmp
pwm1a_pwm1b in phasel2.bmp
468.80 KB
pwm1a_pwm1b in, 100of255.bmp
pwm1a_pwm1b in, 100of255.bmp
468.80 KB
pwm1a_pwm1b, 100of1024.bmp
pwm1a_pwm1b, 100of1024.bmp
468.80 KB
pwm1a-100_pwm1b-200.bmp
pwm1a-100_pwm1b-200.bmp
468.80 KB
pwm1a-100_pwm1b-200_.bmp
pwm1a-100_pwm1b-200_.bmp
468.80 KB
pwm1a-100_pwm1b-200_2.bmp
pwm1a-100_pwm1b-200_2.bmp
468.80 KB
pwm1a-100_pwm1b-200_CLEARDOWN.bmp
pwm1a-100_pwm1b-200_CLEARDOWN.bmp
468.80 KB
pwm1a-100_pwm1b-200_CLEARDOWN2.bmp
pwm1a-100_pwm1b-200_CLEARDOWN2.bmp
468.80 KB
ROBOTS_GOT_SHOTGUN.JPG
ROBOTS_GOT_SHOTGUN.JPG
1.35 MB
SCAN0011a.jpg
SCAN0011a.jpg
1.69 MB
screencap1.png
screencap1.png
168.57 KB
screencap2.png
screencap2.png
396.59 KB
screencap3.png
screencap3.png
52.19 KB
Screenshot- - Skeinforge Settings.png
Screenshot- - Skeinforge Settings.png
55.61 KB
Screenshot-2.png
Screenshot-2.png
163.73 KB
Screenshot-skeinforge Properties.png
Screenshot-skeinforge Properties.png
40.48 KB
sk_output.png
sk_output.png
99.64 KB
skeinforge_terminal.png
skeinforge_terminal.png
29.79 KB
skeinlayer.png
skeinlayer.png
45.63 KB
skeinso.png
skeinso.png
61.16 KB
smiles_background.jpg
smiles_background.jpg
1.87 MB
SMILES_HOT.jpg
SMILES_HOT.jpg
312.83 KB
TEK0000.JPG
TEK0000.JPG
128.81 KB
TEK0001.JPG
TEK0001.JPG
132.97 KB
TEK0002.JPG
TEK0002.JPG
132.43 KB
TEK0003.JPG
TEK0003.JPG
103.93 KB
TEK0004.JPG
TEK0004.JPG
98.43 KB
TEK0005.JPG
TEK0005.JPG
129.05 KB
TEK0006.JPG
TEK0006.JPG
106.04 KB
test2.png
test2.png
171.06 KB
Thermistor_2.png
Thermistor_2.png
20.99 KB
Thermistor_3.png
Thermistor_3.png
20.43 KB
ThermistorLinearized.png
ThermistorLinearized.png
11.06 KB
ThermistorVsMC9000.png
ThermistorVsMC9000.png
17.91 KB
what the hell.png
what the hell.png
406.18 KB

Contact transistor@transistor-man.com for permission to use images/media


Powered by Transistor-man